School en klas aanmelden

Leerlijn bestellen

Via het formulier op deze pagina kunt u de Perfect Earth EDU leerlijn bestellen. Deze leerlijn is geschikt voor groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Deze leerlijn sluit aan bij het kerndoel: Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en Samenleving – 39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Perfect Earth EDU is een stimulans voor de creatieve denkkracht en ontwikkeling van kinderen en stimuleert bovendien de ideeën en vragen van kinderen rondom duurzaamheid. De leerlijn biedt mogelijkheden om de maatschappelijke betrokkenheid van de school zichtbaar uit te dragen. Perfect Earth EDU draagt tevens bij aan de interactie tussen de school- en thuisomgeving van het kind.

Op dit moment is het thema Energie reeds verkrijgbaar. In de loop van 2020 worden daar de thema’s Water en Voeding aan toegevoegd. In 2021 verwachten we bovendien Recycling en Natuurbeheer toe te voegen.

Thema’s

Kies welk thema u wilt inzetten in uw klas en voeg eenvoudig andere thema’s toe.

Beloningen

Leerlingen verdienen virtuele beloningen in de vorm van ‘badges’, waarmee het leren extra wordt gestimuleerd.

Dashboard

De leerkracht (groepsleider) kan de voortgang van individuele leerlingen monitoren via een dashboard.

Handleiding

U ontvangt een korte, maar complete en gebruiksvriendelijke handleiding per post.

Gegevens school


Contactpersoon school


Klas

Leerkrachten

Bestelling


leerlingen (á € 2,50)
leerkracht(en) (á € 2,50)
Totaal